måndag 12 december 2016

Påven uttrycker i ett budskap till president Bashar al Assad sin djupa solidaritet med Syrien och dess folk

Kardinal Mario Zinare överlämnar påven Francisco budskap till Syriens president som är ett hårt politiskt slag mot de terrorister och deras uppbackare i USA, EU och Rosenbad. Påven skriver att han önskar se det sekuläriserade Syrien som tidigare existerade innan den internationella interventionen där kristna. muslimer och andra folkgrupper och religioner lvevde sida vid sida.


Påven uttrycker i ett budskap till president Bashar al Assad sin djupa solidaritet med Syrien och dess folk

Av Dick Emanuelsson

TEGUCIGALPA / 2016-12-12 / I ett budskap från Påven Francisco uttrycker den högste prelaten i Vatikanen sin djupa solidaritet med Syrien och dess folk. Brevet överlämnades till president Bashar al Assad av Vatikanens representant i Damaskus, kardinal Mario Zinare.

Enligt den syriska nyhetsbyrån Sana uttrycker påven i sitt brev sin djupa solidaritet med Syrien och dess folk i de svåra omständigheter som de för närvarande går igenom. Brevet uttrycker ett avståndstagande mot varje form av terrorism och extremism.

Påven Francisco uppmanar världen att mobilisera alla ansträngningar och krafter för att få ett slut på kriget och att den efterlängtade freden återvänder. Vatikanen vill också se att Syrien återvänder till vad det alltid har varit, en modell för samlevnad mellan skilda kulturer och religioner.

”Syrien är kristendomens vagga”

President Al-Assad gratulerade Zinare för att ha utnämnts till kardinal och att han fortsätter som Vatikanens ambassadör i Syrien. Påvens oro för Syrien bekräftas i Zinares utnämning till kardinal.

Den syriske presidenten underströk att Syrien, staten och folket är beslutsamma i att införa säkerhet och stabilitet i hela Syrien. Därför fortsätter ansträngningarna för att uppnå försoning som är den optimala vägen för att nå detta mål, citerade Sana.

Kardinal Zinare å sin sida uttalade sin glädje över att fortsätta som Vatikanens ambassadör i Syrien och underströk att Syrien är kristendomens vagga och de gudomliga budskapens budskap. Det är ett mycket viktigt land och har en grundläggande roll i regionen och bör övervinna den fruktansvärda erfarenhet och återvända till vad det var tidigare.

Påven önskar att Syrien återvänder till den modell som existerade innan terroristerna invaderade Syrien från 83 länder.


Påvens politiska budskap mot krigsanstiftarna i väst

Påvens klara budskap går inte att missta sig på. När 98 procent av Aleppo nu är befriat, pekar Påven ut ”terrorism och extremism” som orsaken till den fruktansvärda verkan kriget har fått.

Påven ger också i sitt brev en vägledning för de hundratals miljoner katoliker, men även andra icke troende, om vikten av att försvara Syrien som den sekulära statsbildning den var tidigare där kristna, muslimer och andra religioner och folkslag levde sida vid sida. Den sekulära status har under mer än fem års interventionskrig hotats i sina grundvalar av legoknektar från 83 länder som, enligt den syriska underrättelsetjänsten, uppgick till sammanlagt 200.000 fanatiska krigare som i Islams namn ville underkuva och lägga under sig Syrien med sin deformerade syn på islam.

Men motståndet från det syriska folket och deras allierade har slagit tillbaka interventionen, trots att denna backas upp av USA, EU och bland dem Sveriges två senaste regeringar. När historien kommer att skrivas inom en snar framtid kommer dessa länder och imperium att placeras vid historiens skampåle, samma skampåle där i dag Georg Bush, Tony Blair med flera står idag, avklädda och avslöjade som imperialistiska agenter i tjänst hos den faktiska makten i världen som tjänar på kriget. Kriget i Irak, som påstods utföras för att neutralisera Saddam Husseins ”massförstörelsevapen” visade sig vara en propagandistisk anka, uppfunnen i något av USA:s underrättelselaboratorier.

Varje dag kommer nu vittnesmålen från de nu befriade instängda civila i östra Aleppo, inte de fabricerade vittnesmålen i London eller Ankara som citeras av de korporativa medierna så som Dagens Nyheter, med flera, utan vittnesmålen från de verkliga offren för terroristerna som DN och andra kallade och kallar för ”rebeller”.

Pinsamt, är ordet för den sortens journalistik.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.