måndag 28 november 2016

Terroristerna flyr slaget om Syriens “Stalingrad”, Aleppo

I panik flyr nu de utländska legoknektarna inför den syriska arméns offensiv i Aleppo. Men Dagens Nyheter och USA är oroade. Oroade över att kriget tar slut?


Terroristerna flyr slaget om Syriens “Stalingrad”, Aleppo

Av Dick Emanuelsson

  • Times: Terroristerna “andas sitt sista andetag. Dess dagar i Aleppo är räknade”
  • Samma kamp i Aleppo som i MosulTEGUCIGALPA / 2016-11-28 / “Början på slutet, de utländska terroristerna i al-Qaedanätverket flyr Aleppo inför den syriska arméns offensiv”, skriver nyhetsbyråerna i Mellanöstern och medier som Times, BBC med flera.

Till och med det terroristsympatiserande Dagens Nyheter tvingas i dag, måndag, konstatera att tiden rinner ut för ”rebellerna” men att Assads brist på politisk förhandlingsvilja kommer ge honom problem i framtiden. Vilka slags problem det handlar om förtäljer inte DN-journalisten Erik Ohlsson men säger: ”al-Assad, med anspråk att företräda hela Syrien, har det största ansvaret för att läget är som det är. Och oviljan att förhandla och i stället förlita sig på utrikes militärhjälp kan komma att stå al-Assad dyrt”.

Orsak och verkan, krig eller fred

Nu är det så att den syriska regeringen under mer än fyra år försökte intala det internationella samfundet att Syrien var krigsmålet för en internationell intervention av i första hand al-Qaeda och IS, den Islamiska Staten, uppbackade av gulfstaternas medeltida USA-stödda diktaturer. Väst, med USA i spetsen, livligt politiskt uppbackad av regeringar som den svenska och EU vände på ansvarsbördan och anklagade den sekulära regeringen i Damaskus för att vara orsaken till de vanvettiga väpnade terroristaktionerna i landet.

Inte ens när jihadisterna massakrerade i Paris och andra platser i världen förändrade ”demokratierna” i väst sin syn på syrienkonflikten. I stället försökte de med alla medel att upprätta en flygfri zon i Aleppo enligt känt mönster från NATO-interventionen av Libyen. Där genomförde krigsalliansen 20.000 flygbombningar av landet och på så sätt beredde den vägen för mordmaskinen i IS och andra islamistiska grupperingar som har förvandlat Afrikas mest avancerade ekonomi till ett mänskligt helvete.

Kvinnliga syriska armésoldater deltar i striderna i försvaret av sin nation, stat och deras rätt som kvinnor i en sekulär stat, rättigheter som de förlorar över en natt om de USA- och Saudiarabiskstödda "moderata" terroristerna skulle ta över. Därför har den utländska interventionen av Syrien misslyckats.


DN våldför sig på sanningen

Vad gäller DN:s påstående att Assad skulle ”förlita sig på utrikes militärhjälp” så är det att våldföra sig på sanningen eller tro, att i all den massmediamanipulation som har pågått under de snart sex åren att slå sönder den sekulära syriska statsbildningen att folk inte har något som helst vett eller egen intelligens.

Faktum är att den ryska militärhjälpen till Syrien kom först i september 2015. Innan dess hade den syriska armén sedan, som USA och terroristerna inte lyckades splittra, stått emot den legoknektsinvasion bestående av jihadister från 83 länder och till en sammanlagd numerär på cirka 200.000 fanatiska jihadistkrigare. Källorna är visserligen från den syriska militära underrättelsetjänsten och ska säkert tas med en nypa salt, men även mer oberoende källor, från både journalister som mellanösterexperter lutar mot att denna gigantiska legoknektsarmé har förfogat över detta antal krigare.

USA:s ”moderata” terrorister har förkastat alla fredsutspel

Alla de utspel om fred och tillfälliga vapenvilor (den senaste så sent som i oktober-november) som Assad och Damaskus har föreslagit har ALLA avvisats av terroristerna, i synnerhet av al-Nusra (al-Qaeda) och dess enheter i Aleppo, men även av den i väst omhuldade ”Fria Syriska Armén”, som aktivt militärt backas upp av fascistregimen i Ankara, som vill se en ”slutlig lösning” på den ”kurdiska frågan”.

Assad har sagt att freden bara kan lösas genom politiska förhandlingar men inte med mordmaskiner så som al-Nusra och IS som förkastar varje fredligt utspel.

Återstår då att besegra dem på slagfältet. Och det är precis vad som just nu äger rum över hela Syrien.

Paniken sprider sig bland terroristerna

Men det är i Aleppo som uppmärksamheten är koncentrerad. Terroristerna lämnar nu sina skyttegravar eller gömställen i bostadshusen i stadsdelarna Al-Haidaria, Bustan al-Basha och Al-Sheij Jazar, där inte ens krypskyttarna nu vågar stanna kvar inför arméns offensiv.

Den syriska armén och sina allierade i Hizbollah och den palestinska milisen står i begrepp att genomföra ett militärt nederlag mot terroristkoalitionen Yeish al-Fath som kontrollerar de östra stadsdelarna i Aleppo sedan 2012. Igår söndag intog armén också stadens strategiska vattenverk och garanterar nu tillflödet av rinnande vatten till större delen av Aleppo.

Cirka 30.000 civila har flytt från de östra terroristkontrollerade delarna av Aleppo. Gripande scener har utspelats när armésoldater har förenats med sina familjer som har varit mänskliga sköldar sedan 2012.

Terrorister ansluter sig till regeringens försoningsprogram

I stadsdelen Al-Qasidiya kapitulerade 42 terrorister och överlämnade sina vapen till armén och förklarade att de ansluter sig till regeringens försoningsprogram och vill inleda ett nytt civilt liv.

Armén är även nära att dela den del av Aleppo som terroristerna kontrollerar vilket har orsakat panik mellan de återstående jihadistgrupperna i Aleppo.

Den brittiska dagstidningen Times rapporterade också i söndags att terroristerna nu “andas sitt sista andetag” och att ”dess dagar i Aleppo är räknade”, trots de försök de gjort för att bryta arméns belägring.

Den saudiarabiske prästen Abdulá Muhaysni, sa i en TV-intervju förra veckan att Turkiet borde invadera Syrien och slå ut den syriska armén och störta regeringen i Damaskus. "Hur länge ska Turkiet tillåta att regimens (Assad) förtryck fortsätter", klagade den saudiarabiske prästen som nyligen sanktionerades av USA:s Skatteverk för att vara en "finansiär och anhängare av internationella terroristgrupper".

DN:s och USA:s oro

DN är oroad ”att läget är som det är”. Det vill säga, att terroristernas skräckvälde i Aleppo är på väg att krossas. Det är DN:s oro och det är samma oro som USA hyser. Konstigt? Inte alls.

Dagens Nyheter är det mäktiga medium som har förfäktat en svensk atombomb (på 1950-talet) och svenskt medlemskap i Nato. Bonniersfärens främste media har stött den sionistiska regimens folkmord mot den palestinska befolkningen och varit en trogen Israelröst i mediedebatten. Antikommunismen är den ideologiska ledstjärnan och med den också ett genuint stöd till de mest reaktionära av det svenska borgerskapet. Så det är bara följdriktigt att DN är oroad för ”läget”.

Samma kamp i Aleppo som i Mosul

Och mediekonglomeratet borde vara lika orolig för läget i Mosul, Irak, där terroristerna i IS är på väg att slås ut av den irakiska armén. Det är samma gemensamma kamp i Mosul som i Aleppo. I slutändan handlar deras strid om att Irak och Syrien består som statsbildningar.

Innan USA inledde sin massförstörelse i sin ”Arabiska vår” och massförstörelsekrig mot länder som Irak och Syrien, var det två relativt framstående länder med sekulära författningar där kvinnorna hade framstående positioner i samhällslivet. När kriget inom en framtid går mot sitt slut är det inte stormakterna som ska göra upp framtiden för dessa två länder utan folken som ska forma sin egen framtid.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.